Algiz Postorder werkt uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers.

Op dit moment zijn er geen vacatures voor betaalde banen of stageplekken.